Veel gestelde vragen 2017-12-20T10:49:36+00:00

Veel gestelde vragen

Hoeveel kost de training? 2017-11-22T09:00:47+00:00

Het meedoen aan de IBIS training is geheel gratis. De trainers en het materiaal wordt door het IBIS project gefinancierd. De uren die de begeleiders nodig hebben voor de training worden niet vergoed vanuit het IBIS project.

Hoeveel tijd kost het onderzoek? 2017-11-22T08:49:37+00:00

De IBIS training neemt acht dagdelen van drie uur in beslag. Dit komt neer op 24 uur. Daarnaast vullen de begeleiders vijf keer in één jaar een vragenlijst in van maximaal drie kwartier. Verder kunnen de trainingen voorbereid worden en wordt er af en toe een opdracht uitgevoerd in de weken tussen de trainingen.

Op welke begeleiders richt het onderzoek zich? 2017-11-22T09:21:05+00:00

Aan dit onderzoek kunnen begeleiders in de 24-uurs zorg voor volwassenen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag meedoen. Een voorwaarde is dat het gehele begeleidingsteam (of tenminste 80%) bereid is en/of de mogelijkheid heeft om mee te werken aan het IBIS onderzoek.

Op welke doelgroep richt het onderzoek zich? 2017-11-22T08:47:41+00:00

Om te onderzoeken of de IBIS training werkt, kijken we niet alleen naar begeleiders maar ook naar enkele cliënten.
De volgende criteria voor deelname van cliënten zijn van toepassing:

  • De cliënt moet 18 jaar zijn of ouder
  • De cliënt heeft een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking
  • De cliënt leeft in een woonomgeving waar hij 24-uur per dag ondersteuning krijgt
  • De begeleiding is continu fysiek aanwezig op de locatie
  • Als die cliënt medicatie gebruikt moet de doses ten minste zes weken voor de start van het onderzoek hetzelfde zijn.
  • De cliënt kan zelf lopen of onafhankelijke bewegen in een rolstoel

De cliënten zijn uiteraard niet verplicht om mee te doen aan het onderzoek. De cliënt of een wettelijk vertegenwoordiger van deze cliënt moet voor het begin van het onderzoek een toestemmingsformulier voor deelname ondertekenen.

Sluit de IBIS training aan bij andere visies en methoden? En wat is het verschil? 2017-11-22T09:01:08+00:00

Veel trainingen en methodieken hebben hetzelfde doel: proberen de cliënt te begrijpen en ondersteuning te bieden waardoor de cliënt een betekenisvol leven kan leiden. De IBIS training sluit hierbij aan. Door de focus te leggen op positief contact, leren begeleiders hoe ze moeilijk verstaanbaar gedrag of probleemgedrag kunnen begrijpen. De IBIS training biedt hiervoor concrete handvatten en instrumenten. Tijdens de training leren begeleiders hoe ze deze handvatten en instrumenten kunnen gebruiken. Je zou kunnen zeggen dat de IBIS training een concrete uitvoering is van de visie die veel methodieken uitdragen. Daarom gaat de IBIS training goed samen met andere trainingen.

Kan ik als gedragsdeskundige trainer worden? 2017-11-22T09:01:47+00:00

Om in aanmerking te komen om IBIS trainer te worden moet je een CGCT erkende cursus voor cognitieve gedragstherapie hebben gevolgd. Een andere mogelijkheid is dat je in de GZ-opleiding de basiscursus cognitieve gedragstherapie (100 uur) gevolgd hebt.

Voor wie een IBIS trainer wil worden is er een tweedaagse training opgezet. Deze training wordt gegeven door ervaren gedragstherapeuten die de IBIS training hebben ontwikkeld.

Waar vindt de training plaats? 2017-11-22T09:02:08+00:00

Wanneer en waar de IBIS training wordt gegeven zal in overleg met de organisatie worden uitgezocht. We zullen nagaan in welke periode de IBIS training het beste past en of er een geschikte locatie in de buurt is. Daarnaast zoeken we naar een praktisch tijdstip voor de training, bijvoorbeeld als de cliënten naar de dagbesteding zijn.

Wat gebeurt er met de gegevens en resultaten? 2017-11-22T08:53:36+00:00

Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens van het IBIS project?

Wij zijn verplicht om gegevens uit dit onderzoek 15 jaar te bewaren na afloop van het onderzoek. Daarna vernietigen wij de persoonlijke gegevens. In die 15 jaar worden de onderzoeksgegevens onder een code opgeslagen, zonder naam en geboortedatum van de cliënt. Alleen de hoofdonderzoekers, verbonden aan dit onderzoek, weten welke code er bij welke cliënt hoort. De identiteit van de cliënt blijft strikt geheim en wordt veilig bewaard.

Wat gebeurt er met de resultaten van het IBIS onderzoek?

Mensen met een verstandelijke beperking hebben net als iedereen recht op effectieve behandeling. Het IBIS onderzoek probeert hier aan bij te dragen. Met de resultaten van het onderzoek hopen we bij te dragen aan meer behandelmogelijkheden en handvatten voor het omgaan met probleemgedrag of moeilijk verstaanbaar gedrag. Daarnaast geeft het onderzoek ons inzicht in verschillende factoren die een rol spelen in het werk van begeleiders.

De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd in vakbladen en congressen. Hierin worden resultaten beschreven op groepsniveau en deze zijn nooit herleidbaar tot het individu.

Neem voor andere vragen contact met ons op