Pilot 2017-11-21T10:02:39+00:00

De IBIS pilot

In samenwerking met Stichting de Trans hebben wij binnen een kleine groep van mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders verkend wat er verandert na een gedragstherapeutische training voor begeleiders. Daarnaast hebben wij getest of de training en het onderzoek straks in het groot uitgezet kunnen worden, of dat er nog aanpassingen nodig zijn.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van juni 2016 tot januari 2017. In die periode hebben we de begeleiders drie keer gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De vragen gingen over de cliënt, bijvoorbeeld over hoe vaak hij of zij probleemgedrag liet zien. Enkele vragen gingen ook over de begeleider, bijvoorbeeld over hoe hij/zij zich voelde wanneer probleemgedrag zich voordeed. Daarnaast interviewden wij per cliënt één teamlid. Dit was een begeleider die de cliënt goed kende.

Resultaten

De hoofdvraag van het onderzoek was of er na de gedragstherapeutische training die de begeleiders kregen sprake was van een verandering in het probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking.

Zoals je in de grafiek kunt zien gaven de begeleiders na de training minder probleemgedrag van de cliënten aan dan in de periode voor de training. Dit betekent dat het probleemgedrag van de cliënten volgens de begeleiders is verminderd.

Ook wilden wij onderzoeken of de kwaliteit van leven van de cliënten verandert na de training. De kwaliteit van leven van de cliënten was in de periode vooraf aan de training redelijk stabiel. Na afloop van de training zien we een stijging in kwaliteit van leven. Volgens de beoordeling van de begeleiders is de kwaliteit van leven verbeterd.

De begeleiders hebben ook vragen beantwoord over het vertrouwen in hunzelf in het omgaan met probleemgedrag. Voor de training zien wij een lichte daling in het vertrouwen van de begeleiders in jezelf. Na de training zien we een duidelijke stijging. Dit betekent dat het vertrouwen van de begeleiders in henzelf in het omgaan met probleemgedrag van cliënten is gegroeid.

Op het gebied van de door de begeleiders ervaren stress in het werk zien wij vooral een verandering op de schaal die meet hoe betrokken de begeleiders zich voelen ten opzichte van de cliënt. Na de training beschreven de begeleiders meer persoonlijke en positieve betrokkenheid ten opzichte van de cliënten dan voor de training.

Neem voor meer informatie contact met ons op