Onderzoek 2018-01-09T09:51:12+00:00

Het onderzoeken van de IBIS training

Wat onderzoeken we?

De hoofdvraag van het onderzoek is of de IBIS training zorgt voor een vermindering van probleemgedrag of moeilijk verstaanbaar gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking.

Daarnaast onderzoeken we of de training helpt bij:

  • Verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënt;
  • Het vergroten van kennis en vaardigheden van begeleiders;
  • Het verminderen van stress bij de begeleiders;
  • Het verminderen van het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen;
  • Het verminderen van medicatiegebruik;

Hoe onderzoeken we de training?

Het onderzoek duurt in totaal meer dan een jaar. In die periode gaan we vijf keer meten. Twee keer voordat de training begint, één keer als de begeleiders bezig zijn met de training en twee keer als de training is afgelopen.

Elke meting bestaat uit vragenlijsten. Deze vragenlijsten gaan over de cliënt, bijvoorbeeld hoe vaak hij of zij probleemgedrag laat zijen. Ook zijn er vragen over de begeleiders, bijvoorbeeld hoeveel stress zij ervaren op het werk. Daarnaast interviewen wij per cliënt één teamlid dat de cliënt goed kent. Voordat het onderzoek begint spreken we af wie we hiervoor het best kunnen benaderen. Tot slot kijken we aan het einde van het onderzoek in de dossiers van de cliënten of we verandering zien in medicatiegebruik en ingezette vrijheidsbeperkende maatregelen.

Neem voor meer informatie contact met ons op