Gegevens 2017-11-21T10:02:00+00:00

Wat gebeurt er met de gegevens?

Wij zijn verplicht om gegevens uit dit onderzoek 15 jaar te bewaren na afloop van het onderzoek. Daarna vernietigen wij de persoonlijke gegevens.

In die 15 jaar worden de onderzoeksgegevens onder een code opgeslagen, zonder naam en geboortedatum van de cliënt of begeleider. Alleen de hoofdonderzoekers, verbonden aan dit onderzoek, weten welke code er bij welke cliënt hoort. De identiteit van de cliënt blijft strikt geheim en wordt veilig bewaard.

Neem voor meer informatie contact met ons op

Wat gebeurt er met de resultaten?

Mensen met een verstandelijke beperking hebben net als iedereen recht op effectieve behandeling. Het IBIS onderzoek probeert hier aan bij te dragen. Met de resultaten van het onderzoek hopen we bij te dragen aan meer behandelmogelijkheden en handvatten voor het omgaan met probleemgedrag of moeilijk verstaanbaar gedrag. Daarnaast geeft het onderzoek ons inzicht in verschillende factoren die een rol spelen in het werk van begeleiders.

De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd in vakbladen en congressen. Hierin worden resultaten beschreven op groepsniveau en deze zijn nooit herleidbaar tot het individu.