/De IBIS training
De IBIS training 2017-11-21T09:51:02+00:00

De IBIS training

Gedrag doet zich niet zomaar voor; gedrag wordt onder andere beïnvloed door wat eraan voorafgaat en door wat erop volgt. Om probleemgedrag of moeilijk verstaanbaar gedrag te veranderen moet eerst de functie van het gedrag onderzocht worden. Waarom dit doet gedrag zich op dit moment voor? Wat maakt dat een cliënt dit gedrag steeds weer laat zien? Wanneer de functie van het gedrag helder is en je beter begrijpt waarom de cliënt iets doet, ben je beter in staat om geschikte oplossingen te bedenken.

Wat leer je tijdens de training?

  • Goed naar gedrag kijken
  • De oorzaak van het probleemgedrag onderzoeken; hoe komt het dat deze cliënt op dit moment dit gedrag laat zien?
  • Hoe je probleemgedrag kunt voorkomen of verminderen
  • Meer aandacht te hebben voor positief gedrag

Hoe ziet de training eruit?

De training bestaat uit acht bijeenkomsten van elk drie uur. De bijeenkomsten vinden om de twee weken plaats. Vóór elke bijeenkomst lees je de daarbij behorende tekst en maak je opdrachten. De tekst en de opdrachten worden tijdens de bijeenkomsten besproken. Tijdens de training wordt je aan één cliënt gekoppeld. Voor deze cliënt ontwikkel je een SGG-actieplan, met hulp en ondersteuning van de trainers. Met deze actieve werkwijze brengen we de theorie meteen in de praktijk. Het maken van de opdrachten is hierbij een belangrijk onderdeel. Op die manier kun je oefenen met de geleerde vaardigheden en met het door jou bedachte SGG-actieplan.

Wie geeft de training?

De IBIS training wordt gegeven door specialisten op het gebied van gedragstherapie. De trainers die op dit moment aangesloten zijn bij het IBIS project zijn werkzaam bij Accare. Bij deelname aan het IBIS onderzoek zullen we ook kijken of er binnen de eigen organisatie iemand is die de IBIS training kan geven. Zo blijft zoveel mogelijk kennis binnen de organisatie.

Neem voor meer informatie contact met ons op